Here, There and Everywhere

ส่งงานวันที่ 2564

แบบฟอร์มส่งงานสำหรับพี่ๆทุกคนนะคะ ถ่ายรูปรถที่จอดอยู่ในช่วงเวลาการทำงาน ให้เห็นว่าจอกำลังติดอยู่
ส่วนท่านไหนจอไม่ติด ก็ให้ถ่ายจอที่ไม่แสดงผลพร้อมแจ้งสาเหตุค่ะ

Click or drag a file to this area to upload.